Syria sies å ha en av verdens største lagre av kjemiske våpen

1 post from 1 voice
  • Started 1 year ago by Domett