Topic — Add New » Posts Last Poster Freshness
Det foreligger i dag ingen konkrete planer om nedbemanning 1 Domett 2 years
Nå viser DNA-analyser av vevsprøver tatt av ulven 1 Domett 2 years
Syria sies å ha en av verdens største lagre av kjemiske våpen 1 Domett 2 years